OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE


Soy oilcake explanatory notes / Soja-oliekoek verduidelikende notas


Price information


Landed Durban 47% protein soybean oilcake

Price at which soybean oil­cake with a protein content of 47% can be imported (free on truck, Durban).

Landed Durban crude degummed soybean oil

Price at which crude de­gum­med soybean oil can be imported (ex tank, Durban).

Hulls

Price that soybean hulls are selling ex soy crushing plant reef.

Income

Income from various com­ponents after solvent ex­tracted crushing of soy­beans in a commercial crusing plant.

Crushing costs

The minimum income re­quired to cover crushing costs.

Soybean transport

The average cost of transport of soybeans to the crushing plant.

Price to producer on farm

The intrinsic value of soy­beans on the farm con­sidering all the cost and in­come component to crush soybeans (solvent extracted) and realise a minimum margin.


Prysinligting


Geland Durban 47% proteïen sojaboon oliekoek

Prys waarteen sojaboon olie­koek met 'n proteïen­inhoud van 47% ingevoer kan word (vry aan boord, Durban).

Waarde van volvetsoja 110%

Oor die spektrum rantsoene vervaardig deur die gebalan­seerde veevoerbedryf is be­hoorlik hitte behandelde so­jabone 10% meer werd as 47% proteïen sojaboon oliekoek.

Vervoerkoste

Om vervoerkoste na sojaboon verwerkingsaanlegte tot 'n mini­mum te beperk word so­jabone gewoonlik aange­koop van naby geleë pro­dusente. Die gemid­delde ver­voerkoste van sojaboon­produsente na sojaboon verwerkings­aan­legte word des nieteen­staande op R150/ton geraam.

Stoorkoste

Die gemiddelde tarief vir die berging van sojabone is R141 per metrieke ton vir ses (6) maande. Laas­genoemde be­drag sluit inwaartse- en uit­waartse hantering van R38 in. Daar is ook 'n daaglikse fooi vir stoorkoste van R0.56/dag vir 365 dae vir ses (6) maande = R103.

Rente 10%

Sojaboonverwerkers koop ge­woonlik hul jaarlikse verwerk­ingskapasiteit van sojaboon­produsente aan. Om die rede word 'n rentekoste by die aankoopprys bereken. Hierdie rentekoste is ge­woonlik die helfte van die prima bank uitleenkoers plus 1%. Die rede waarom slegs die helfte van die rentekoste verhaal word is omdat aan die begin van die seisoen rentekoste op die totale volume verhaal moet word en geen verhaling wanneer daar geen voorraad is aan die einde van die seisoen. 'n Gemiddelde jaar­likse verhaling is meer aanvaarbaar.

Ekstrusiekoste

Ekstrusiekoste kan aansienlik varieer en word grootliks be­paal deur die volume verwerk en kapitaal investering. 'n Bedrag van R300 per metrieke ton word egter as 'n goeie geweegde gemiddelde koste beskou.

Ekstrusieverlies

Gedurende ekstrusie van so­ja­bone is daar vog en ander verliese wat gemiddeld 5% beloop. Hierdie verlies maak dus 'n deel uit van die pro­duksiekoste van volvetsoja.