OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE


Canolafokus 60   Mei 2014

Canola se gevoeligheid vir sulfonielureum (su) onkruiddoders

Saamgestel deur Jim McDermot ¹ en Chris Cumming ²
¹ Pioneer / ² PNS konsultant

Dit is alom bekend dat canola baie sensitief is vir residus van SU onkruiddoders wat die vorige seisoen op graangewasse toegedien is. Dit is belangrik dat daar gelet moet word op watter SU onkruiddoder in die graangewas gespuit is, as daar beplan word om canola as opvolggewas te vestig. Daar bestaan groot verskille in die onthoudingsperiodes tussen verskillende SU onkruiddoders.

Navorsers in Australië het bevind dat die Clearfield (CL) canola cultivars minder gevoelig is vir oorgedraagde SU residus. Daar word dus aanbeveel, dat indien daar 'n risiko vir die opvolg canola aanplanting bestaan, CL cultivars eerder oorweeg moet word.

In tabel 1 word die onthoudingsperiodes vir canola vir die algemeenste SU's wat in graangewasse in die Wes-Kaap gebruik word aangedui.

Figuur 1: Onkruidbespuiting van canola

Photo of canola sprayed with herbicides

Tabel 1: Onthoudingsperiodes vir canola vir die algemeenste SU's gebruik in die Wes-Kaap
Handelsnaam Aktiewebestanddeel Dosis per ha
Gram produk
Dosis per ha
Gram a.b.
Onthoudings­periode
Canola
(maande)
Brush Off Metsulfuron metiel 3.5-4 2.1-2.4 10
Glean Chlorsulfuron 15-17.5 11.25-13.125 20
Glean Chlorsulfuron 8-10 6-7.5 10
Glean + Brush Off Chlorsulfuron + Metsulfuron metiel 8 + 3.5-4 6 + 2.1-2.4 10
Harmony M Thifensulfuron + Metsulfuron metiel 30 20.4 + 2.04 10
Express Super Metsulfuron metiel + Chlorsulfuron + Tribenuron metiel 25 3.0 + 2.0 + 5.55 10
Hussar Iodosulfuron metiel Natrium 200 10 9-10
Cossack Iodosulfuron metiel + Natrium + Mesosulfuron metiel 250-300 7.5 + 7.5-9 + 9 9
Monitor Sulfosulfuron 30-40 22.5-30 18
Logran Triasulfuron 13 9.75 10
Logran Triasulfuron 37.5
(pre emerg.)
28.125 11
Peak Prosulfuron 20 15 10

LET WEL. Sulfonielureum onkruiddoders wat op grond met 'n pH(KCL) > 6.5; gronde wat vry kalk bevat of baie sanderige grond toegedien word, mag 'n langer oordrag en dus onthoudingsperiodes benodig as wat in bostaande tabel aangedui word.

Figure 2 en 3: SU skade op TT canola
Photo of Su damage TT canola
Photo of Su damage TT canola

Vanuit 'n PDF-dokument getiteld  Better Break Crops – TT vs RR vs IT / OP vs HYB  deur Thompson


Beheer van naakslakke in canola

Jenna L Ross en Antoinette P Malan

Dr Jenna Ross, verbonde aan die Departement Bewarings Ekologie en Entomologie van die Universiteit van Stellenbosch, verduidelik die biologie van naakte slakke en hoe die slakke se natuurlike vyande gebruik kan word om hulle te beheer. Sy het haar PhD getitel 'Diversity and Mass Production of Slug Parasitic Nema­todes' aan die Universiteit van Aber­deen (Skotland) in 2010 voltooi. Sy het ook na-doktorale navorsing op slakke in die Verengde Koninkryk, Noord Amerika, Noorweë, Spanje, Tanzanië, Angola en Suid-Afrika gedoen.

Naakslakke het ontwikkel tot peste van 'n verskeidenheid van gewasse wêreldwyd, ten spyte van hul stadige beweging en rasperagtige voedings orgaan. Hulle besit beide manlike en vroulike geslagsorgane en het die vermoë om enige tyd van die jaar te reproduseer wat bydra tot hul status as 'super plae'. Dus is die beheer van hierdie slymerige organismes 'n deurlopende probleem vir canola produsente.

Daar is drie hoofspesies van naakte slakke wat skade veroorsaak by canola in Suid-Afrika nl. die grys veldslak (Deroceras reticulatum), die bruin veldslak (Deroceras panormitanum) en 'n Milax gagates met 'n rif of kiel in die middel van die liggaam. Naakslakke het die vermoë om bogronds sowel as ondergronds te voed op canola wat lei tot skade aan blaarrante, saadlobbe en die vernietiging van stamme. Die grys- en bruin veldslak is die mees algemeenste in Suid-Afrika en kan tot soveel as 300 eiers produseer. Hulle kort lewensiklus maak hulle ook meer problematies.

Baie canola produsente is onbewus van naakslak probleme en skryf swak vestiging toe aan landboukundige faktore. Die beheer van slak infestasies lê opgesluit in kennis oor die pes en goeie monitering van die gewas. Dit kan gedoen word deur te kyk vir tekens van saailing beskadiging en skatting van die slak populasies. Die voorkoms van slakke kan gemoniteer word deur die gebruik van lokvalle en hulle teenwoordigheid kan bevestig word deur die kenmerkende slak slymspore. Naakte slakke is gewoonlik net waarneembaar gedurende die nag. Hulle skuil in krake en onder kluite en kom dus meer voor in swaar klei of leem gronde. Naakslakke is bekend daarvoor dat hulle die meeste skade veroorsaak in streke met hoë reënval en veroorsaak meer skade langs paaie of heinings.

Die huidige metodes wat gebruik word om slakke in canola lande te bestry sluit in chemiese molluskisiede (plaag bespuitings of giftige lokaas), soos metaldehied en karbamaat verbindings. Beide hierdie molluskisiedes is skadelik vir 'n wye reeks van werweldiere en is onder die vergrootglas by die Europese Unie. Die gevolg hiervan is dat die Europese Unie gestem vir die verbanning van die gebruik van metiokarb dwarsdeur die hele Europa as gevolg van die effek op graan vretende voëls. Dit sal lei tot die einde van metaldehied teen Augustus 2014. Dit het ook tot gevolg dat strenger kontrole ingestel is oor die gebruik van metaldehied, nadat gevaarlike hoë vlakke in die water sisteme dwarsoor Europa gerapporteer is. Daar is 'n onsekerheid oor wat die toekoms inhou vir die chemiese molluskisiede in Suid-Afrika, maar dit is belangrik dat ons werk aan die ontwikkeling van alternatiewe beheer meganismes.

Biologiese beheer deur nematodes

Een van hierdie alternatiewe maatreëls is biologiese beheer, d.i. wanneer een of meer lewende organisme gebruik word vir die beheer van 'n ander lewende organisme. Die mees effektiewe kommersiële metode vir die biologiese beheer van slakke in Europa is reeds aangetoon as die nematode Phasmarhabditis hermaphrodita (mikroskopies klein ronde wurms onsigbaar met die blote oog). P. hermaphrodita is 'n natuurlike vyand van slakke en is inheems aan die Noordelike Europa. Die nematodes word in massa produseer deur BASF (die voormalige Becker Underwood UK Ltd.) en word verkoop onder die handelsnaam Nemaslug®. Hierdie produk werk deur die toediening van die infektiewe stadia van die nematodes in die land waar hulle aktief gaan soek na slakke en hulle binnedring deur natuurlike openinge. Sodra die nematodes binne die slak is stel hulle 'n bakterie vry wat veroorsaak dat die slak ophou om te eet en mettertyd doodgaan. Huidig kan die produk nie verkoop word in Suid-Afrika nie, aangesien wetgewing die inbring van eksotiese organismes verbied. Om hierdie rede is daar tans nie 'n biologiese metode vir die beheer van slakke in Suid-Afrika beskikbaar nie. Die navorsing wat tans gedoen word by die Universiteit van Stellenbosch spreek hierdie probleem aan.

Die doel van die huidige navorsings projek is om 'n effektiewe biologiese tegniek te ontwikkel vir die beheer van slakke in Suid-Afrika. Om dit te bewerkstellig is 'n opname gedoen vir die voorkoms van nematodes geassosieer met sakke regoor Suid-Afrika en verskeie nematodes geassosieer met inheemse slakke is opgespoor. Daar is veral een nematode wat potensiaal toon vir die beheer van al drie plaag slak spesies van canola. Die nematode is geneties verwant aan die Europese nematode, maar is meer aangepas vir warmer ongunstige toestande. In kleinskaalse veldproewe toon die nematode goeie beheer binne 4-12 dae na toediening. Dit is baie opwindende resultate en die verdere navorsing word tans deur die Proteïennavorsingstigting befonds vir die optimalisering van die produksie van die nematodes op kunsmatige medium. Daar word gevisualiseer dat die nematodes binne die volgende paar jaar in massa produseer kan word vir die uitvoering van grootskaalse veldproewe.

Indien iemand sou belangstel om 'n bydrae te lewer tot die projek word daar gevra om asseblief met ons kontak te maak. Ons wil graag produsente aanspoor om slakke te versamel en lande waar daar groot getalle slakke voorkom beskikbaar te stel vir veldproewe.

Hier is 'n aantal nuttige wenke vir die versameling van slakke

  • Die beste tyd om slakke te versamel is vroeg of laat in die dag. Slakke is veral aktief gedurende bewolkte, koel dae. Vogtige nat toestande is ook baie voordeling vir slak aktiwiteit.
  • Sakke neig om weg te kruip in krake en onder enige voorwerpe soos klippe, stukke verrotte hout, ens.
  • Die eenvoudigste manier om slakke te versamel is deur gebruik te maak van 'n lepel en daarna die slak in 'n plastiek houer toe te maak (bv. 'n roomys bakkie).
  • Maak 'n paar gaatjies in die deksel van die houer sodat die slakke genoeg suurstof kry en plaas 'n vogtige sneespapier in die houer om hulle klam te hou met groen slaaiblare as kos.
  • Meer as een slak van dieselfde lokaliteit kan in dieselfde houer gestoor word. Wanneer slakke van verskillende lokaliteite versamel word, moet asseblief verskillende houers gebruik word. Dit sal verseker dat die presiese lokaliteit van die slak en die geassosieerde nematode bepaal kan word.
  • Gebruik GPS indien beskikbaar om die presiese lokaliteit aan te dui.
  • Stoor in 'n koel plek.
Photo of a potentially good canola harvest

'n Potensiële goeie canola oes

Photo of a grey slug (Deroceras reticulatum) infected with nematodes

Die grys veldslak, Deroceras reticulatum, besmet met nematodes

Photo showing slug damage on a canola field

Canola beskadig deur slakke

Image of South African nematodes breeding on a dead slug

Suid-Afrikaanse nematodes teel aan op 'n dooie slak


Klim uit jou bakkie en doen dit nou

BELANGRIKE WENKE VIR DIE CANOLA PLANTSEISOEN

A weekly walk in your canola

Babysitting season begins for young canola. In the first three weeks after emergence, each canola field deserves an hour or more of close scouting per week. Seedling and early rosette stages are critical times for canola.

"It may seem like a big commitment, but this time pays of quickly if it means stopping insects that have reached economic levels of damage, or making a better decision on herbicide tank mixes and rates to get weeds that are bigger or more pletiful than expected", says Keith Gabert, Canola Council of Canada agronomy specialist.

"There's an old expression that the most important input in a field is your shadow, and that's true".

What takes priority seeds or weeds?

"Without good weed control, the economic benefits of top seed genetics and high fertility rates are basically wasted".

"Getting rid of early weed competition will give your seed the best chance possible right from the start".

UITTREKSELS UIT DIE WEBTUISTE VAN DIE CANOLA COUNCIL OF CANADA

DOWNLOAD ISSUE


Enquiries

Directorate Plant Sciences, Department of Agriculture Western Cape
Private Bag, Elsenburg 7607   T. 021 808 5321   E. piet.lombard@westerncape.gov.za

Editors

PJA Lombard   J Bruwer   Franco le Roux

Sponsored by the Protein Research Foundation


Subscribe to this newsletter