OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE


Canolafokus 71   Junie 2016

Bestuur van weerstandbiedende onkruide

Chris Cumming
PNS Konsultant

Onkruiddoderweerstand, een van die grootste en toenemende beperkings in kontantgewas verbouing in die Wes-Kaap "KAN" bestuur word. Die basis van hierdie stelling lê in die begrip SAADBANKBESTUUR.

Hoe gaan ons te werk om hierdie beginsel in werking te stel?

 1. Verlaag die onkruiddruk in ons lande.
 2. Verhoed dat onkruide saad stort om die saadbank aan te vul.

Makliker gesê as gedaan? Nie noodwendig nie. As ons ernstig is om die probleem te bowe te kom, sal ons besef dat die strategie prioriteit moet geniet. In al ons bestuursbesluite moet onkruide as vyand nr.1 op ons plase beskou word.

Figuur 1: Raaigras met weerstand teen gramzone (Groep D)
Raaigras met weerstand teen gramzone

Ek wil produsente uitdaag om my "3 YEAR CHALLENGE" te aanvaar en hulself oortuig oor die meriete van die stellings hierbo gemaak. Hoekom 3 jaar? Want dit word deur die kundiges beskou as die kiemkragtige leeftyd van raaigras saad. Raaigras bly die belangrikste van die onkruiddoder weerstandbiedende onkruide.

Die uitdaging werk so. Kies 'n probleem kamp (een met 'n hoë grasdruk wat miskien ook weerstandsprobleme het).

Verbind jouself om vir die volgende 3 jaar daardie kamp so te bestuur:

 • Pas wisselbou toe op hierdie kamp.
 • Vestig gewasse waarin jy weet jy die onkruide doeltreffend kan beheer, ongeag die koste.
 • Wissel chemie af met produkte anders as wat jy in die verlede gebruik het.
 • Vestig 'n kompeterende, aktiefgroeiende gewas wat later ontkiemende onkruide doeltreffend kan onderdruk.
 • Oorweeg gewasse vir weiding of kuilvoer (bv. hawer) waarin jy met 'pasture topping', doodspuit of afsny kan verhoed dat raaigrassaad ryp word.
 • In die koring jaar, plaas die fynkaf komponent tydens stroop in 'n nou baan en brand hierdie fynkafry met 'n warm vuur in die herfs. Dit kan 'n groot persentasie van onkruidsade vernietig terwyl net 10% van die land gebrand word en die meeste oesreste dus steeds behoue bly.
 • Hou die wenakkers en lyndrade skoon van onkruid wat saad kan stort.
 • Indien moontlik, pas 'n voorsaai bespuiting toe. Plant die kamp later as dit nie vroeg gereën het nie.
 • Indien canola in die wisselboustelsel gebruik word, oorweeg 'n volle oppervlakte trifluralien bespuiting wat met 'n skotteleg of tandbewerking ingewerk word (ek weet dat dit indruis teen die beginsels van bewaringsboerdery, maar wat is die grootste euwel – weerstandbiedende raaigras of 'n eenmalige grondbewerking?). Benut hierdie kans om kalk toe te dien of 'n ploegbank op te hef.
 • Praat met 'n kundige om die beste moontlike wisselboustelsel, wat jou boerderypraktyke pas, te gebruik.

Natuurlik moet jy die onkruiddruk op die kamp met die aanvang van die 3 jaar kan vergelyk met die eindresultaat. Ek kan jou die versekering gee – jy gaan baie aangenaam verras wees as dit reg uitgevoer word.

Kan ek eindig met 'n persoonlike ondervinding van 'n besoek na Wes- Australië ? Ek was op besoek aan plase in die Northam area om met produsente te praat oor hulle eie praktyke om weerstand te bekamp. By een plaas aangekom, kry ons die boer besig om 'n land met koring van so om en by die 4 tot 5 blaarstadium, te bespuit. Ek het aanvaar hy doen 'n swambespuiting want daar was nie onkruide te sien nie. Toe ek hom vra wat hy spuit, antwoord hy dat hy besig is om glifosaat te spuit. Ek het amper op my rug geval, maar vra hom toe, hoekom spuit hy glifosaat ? Hy antwoord dat die raaigrasdruk op die land te hoog is, en dat hy eerder die huidige koringoes sal verloor as om vir die volgende klomp jare van vooraf weer teen raaigras te moet baklei. Toe ek nader kyk, sien en daar is wel raaigras, een plantjie elke 10 tot 15 treë uitmekaar uit!

Ek vra myself af – wanneer sal ek ooit in produsent in die Wes-Kaap sien wat raaigras so ernstig opneem? Seker nie in my leeftyd nie!


Canola Simposia 2016

André Agenbag

Die voordele van canola in wisselbou met graangewasse is vry algemeen bekend. Nogtans is baie produsente huiwerig om canola te verbou weens lae en wisselvallige opbrengste wat dikwels behaal word en wat veroorsaak dat die verbouing van canola nie so winsgewind is as koring en/of gars nie. Dit is dus baie belangrik dat produsente toegerus moet word met kundigheid om konstant hoër opbrengste met canola te behaal. Om hierdie rede word twee simposiums vir 2016 beplan met die tema "Growing a 5-ton canola crop".

Hierdie simposiums word deur die Proteïennavorsingstigting (PNS) aangebied en wel op:

19 Julie 2016:   ABSA Saal, Megapark, Bredasdorp
20 Julie 2016:   Kronenburg Landgoed, Paarl

Onderwerpe wat bespreek sal word sluit die bestuur van oesreste, plantmetodes, en bemesting van canola, asook doelwitte met canolateling en internasionale markte en markontwikkeling in. Inligting oor die praktiese bestuur van hoog produserende canolastande op plaasvlak sal ook verskaf word. Die volgende internasionale en nasionale sprekers sal optree:

 1. Dr John Kirkegaard
  Hoof Navorsingswetenskaplike (CSIRO Agriculture, Canberra, Australia)
 2. Rob Wilson
  Canola Markontwikkelingsbestuurder en canolateler (DuPontPioneer, Australia)
 3. Rick Horbury
  Tegniese adviseur (Bayer CropScience, Australia)
 4. Prof Ferdi Meyer
  Direkteur (Bureau for Food and Agricultural Policy, Pretoria, South Africa)

Kliek hier vir die volledige program.

Hierdie simposiums beloof om van groot waarde vir canolaprodusente te wees en moet nie misgeloop word nie:
registreer nou aanlyn.

Navrae kan gerig word aan:
Ansu Coditz
E-pos ansu@millenniumtravel.co.za


Canola Opbrengskompetisie 2016

Na 'n baie suksesvolle kompetisie gedurende 2015, het die Proteiennavorsingstigting (PNS) besluit om die kompetisie gedurende 2016 met enkele klein veranderings voort te sit.

Die doel van die PNS Canola opbrengskompetisie is om canola produsente aan te spoor om te streef na hoër graanopbrengste. Daarom sal die produsent wat gedurende die 2016 seisoen die hoogste canola graanopbrengs per hektaar behaal, beloon word met 'n kontantprys van R25 000. 'n Wenner sal vir elk van die Swartland en Suid-Kaap produksiegebiede aangewys word. Slegs canola wat sonder enige besproeiing verbou word sal kwalifiseer. Die grootte van die ingeskrewe kamp/land moet nie kleiner as 15 hektaar en verkieslik nie groter as 50 hektaar wees en 'n erkende canola (Brassica napus) cultivar moet verbou word.

Hierdie kompetisie bied ook geleendhede aan insetverskaffers in die canola bedryf om hulself te adverteer deurdat maatskappye / landboubesighede hulself aan spesifieke deelnemers kan verbind deur produksiemiddels soos saad, bemestingstowwe, plaagdoders ensovoorts van deelnemende produsente te borg of as tegniese adviseur vir die produsent op te tree.

Inskrywings vir die 2016-kompetisie open op 1 Julie 2016. Inskrywing moet elektronies aanlyn geskied en besonderhede rakende die reëls van die kompetisie asook die inskrywingsvorms is op genoemde webbladsy beskikbaar. Inskrywings sluit vanjaar op 31 Augustus 2016 en aangesien daar vir die 2016 seisoen slegs 15 inskrywings vir elk van die Swartland en Suid-Kaap produksiegebiede toegelaat sal word is dit egter belangrik dat voornemende deelnemers so gou moontlik moet inskryf.

Canola Opbrengskompetisie
Meer inligting kan ook verkry word deur André Agenbag te skakel by 082 221 5944.


6th International Biofumigation Symposium logo

6th International Biofumigation Symposium

25-27 July 2016
Spier Wine Estate and Conference Venue, Stellenbosch, South Africa

Biofumigation plays an integral role in an holistic approach to managing soil-borne diseases, nematodes and weeds. Make use of this opportunity to meet with experts in the research field and to gain knowledge on the practical application of Biofumigation on the farm.

This meeting is aimed at researchers, farmers, technical advisors and all stakeholders in theagricultural and food supply industry. Delegates will have the options to register either for the 3-day combined package (scientific plus practical days) or only for the practical day. Register online.

Presenters are:

South Africa

 1. Niel Kruger
  InteliGro: Agricultural Distribution Company
 2. Sheila Storey
  Nematologist: Nemlab

International

 1. Dr John Kirkegaard
  Chief Research Scientist: CSIRO, Australia
 2. Dr Matthew Back
  Senior Lecturer/Researcher: Centre for Integrated Pest Management (CIPM), England
 3. Dale Gies
  High Performance Seed, USA
 4. Dr Luca Lazzeri
  Council for Agricultural Research and Economics. Research Centre for Industrial Crops. CREA-CIN Bologna (Italy)
 5. Dr Vincent Michel
  Phytopathologist: Institute for Plant Production Science, Switzerland

DOWNLOAD ISSUE


Enquiries

Directorate Plant Sciences, Department of Agriculture Western Cape
Private Bag, Elsenburg 7607   T. 021 808 5321   E. piet.lombard@westerncape.gov.za

Editors

PJA Lombard   J Bruwer   Franco le Roux

Sponsored by the Protein Research Foundation


Subscribe to this newsletter