OPDT   OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST
OAC   OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE

OPDT
OIL & PROTEIN SEEDS DEVELOPMENT TRUST

OAC
OILSEEDS ADVISORY COMMITTEE


Canola oilcake explanatory notes / Canola-oliekoek verduidelikende notas


Price information


On Canola values derived from the price of soy oilcake

The protein and energy con­tent of full fat canola and canola oilcake differ con­sider­ably.

The relative price value of these resources with their different nutrient combi­na­tions is determined by using a lowest cost linier stock feed formulating program.

Because the nutrient needs of feed for various classes of stock differs from one another, the price of the same re­source will be different for each species.

Soybean oilcake with a 47% protein content is used as reference protein.


Prysinligting


Waar Canola se waardes afgelei word van die prys van soja-oliekoek

Die proteïen en energie in­houd van volvet canola en canola oliekoek verskil aan­sien­lik van mekaar.

Deur gebruik te maak van 'n laagste koste liniêre veevoer formuleringsprogram, is die relatiewe prys waarde van hierdie grondstowwe met hul verskillende nutriënt same­stel­lings bepaal.

Voere vir verskillende klasse vee se nutriënt vereistes ver­skil ook van mekaar en daarom sal die prys van dieselfde grondstof anders wees vir die verskillende spesies.

Sojaboonoliekoek met 'n 47% proteïeninhoud word as ver­wysingsproteïen gebruik.